Tác giả :

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TRUYỀN THÔNG
A. Chức năng

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý các sự kiện truyền thông, các hoạt động quảng bá thương hiệu, quan hệ công chúng của nhà trường, website tiếng Anh và tiếng Việt, các trang fanpage của trường và diễn đàn trên facebook kênh truyền hình UTE television;
2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quảng bá hình ảnh của nhà trường thông qua các sản phẩm mang thương hiệu trường;
3. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động quảng bá thương hiệu, quản trị website tiếng Anh và tiếng Việt của trường; Xuất bản các ấn phẩm của trường; quản lý các băng rôn, khẩu hiệu trong trường; Quản lý và khai thác hội trường, phòng truyền thống của trường, hoạt động tại sảnh nhà trung tâm;
4. Tổ chức công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, kênh truyền hình UTE television;
5. Phối hợp với các tổ truyền thông của các đơn vị làm phim quảng bá cho trường, quảng bá tuyển sinh; Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, video của trường.

B. Nhiệm vụ cụ thể
* Công tác tổ chức sự kiện:
1. Chủ trì tổ chức các sự kiện cấp trường;
2. Phối hợp tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;
3. Tổ chức và quản lý các nhóm cộng tác viên hỗ trợ cho công tác tổ chức các sự kiện trong trường;
4. Quản lý và khai thác hoạt động của Hội trường, các hoạt động tại sảnh tòa nhà trung tâm; Quản lý nội dung, tư liệu phòng truyền thống của trường.

* Công tác truyền thông:
1. Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website tiếng Anh, tiếng Việt của trường;
2. Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình) và các trang fanpage của trường và diễn đàn trên facebook, kênh truyền hình UTE television;
3. Quản lý và khai thác hoạt động của phòng Studio, kênh truyền hình UTE television của trường trên Youtube;
4. Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; Quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;
5. Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của trường; Ghi lịch sử trường và quản lý tư liệu phòng truyền thống của trường.
6. Chủ trì soạn thảo các diễn văn cho các buổi mít ting, ngày lễ, ngày kỷ niệm.

* Công tác quảng bá thương hiệu và quan hệ công chúng:
1. Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
2. Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu của trường.
3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với thương hiệu của trường.
4. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các sản phẩm để quảng bá thương hiệu của trường.
                  Người soạn thảo                        Người xem xét                          Người phê duyệt
               Nguyễn Nam Thắng                   PGS.TS Đỗ Văn Dũng               PGS.TS Đỗ Văn Dũng


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 14,347

Tổng truy cập:158,717

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 38969340 - Số nội bộ: 8681 / 8680

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn