Tác giả :

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG TRUYỀN THÔNG


1

KS. Nguyễn Nam Thắng

Trưởng phòng

(08) 38969340 (8681)
namthang@hcmute.edu.vn


2

CN. Trương Thị Kim Ngân

Chuyên viên

(08) 38969340 (8680)
nganttk@hcmute.edu.vn


3

KS. Hà Văn Hùng

Chuyên viên

(08) 38969340 (8682)
hunghavan@hcmute.edu.vn

4

CN. Lê Việt Tiên

Chuyên viên

(08) 38969340 (8686)
viettien@hcmute.edu.vn

5

Phạm Khoa Thành 

Giảng viên

(08) 38969340 (8684)
 thanhpk@hcmute.edu.vnCN. Lê Việt Tiên

Chuyên viên

(08) 38969340 (8686)
viettien@hcmute.edu.vn

CN. Lê Việt Tiên

Chuyên viên

(08) 38969340 (8686)
viettien@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 15,348

Tổng truy cập:195,100

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 38969340 - Số nội bộ: 8681 / 8680

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn