Tác giả :

1. Tầm nhìn:
     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục nghề nghiệp, ngang tầm với các trường đại học uy tính thuộc khu vực và quốc tế. Đảm nhận vai trò là nguồn động lực phát triển bền vững cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp của cả nước.

2. Sứ mạng:
     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh là 
i) Cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ và khoa học giáo dục nghề nghiệp;
ii) Cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học chất lượng cao cho xây dựng và phát triển đất nước.
iii) Chủ động và tích cực đóng góp vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

3. Các giá trị cơ bản

     Các giá trị cơ bản của một nền giáo dục tiên tiến; hiện đại đã, đang và sẽ được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tôn vinh, gìn giữ, phát huy một cách sáng tạo là:
  • Gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam.
  • Nâng đỡ tài năng và tính sáng tạo; chú trọng đào tạo kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.
  • Tôn trọng lợi ích của người học và của cộng đồngXây dựng xã hội học tập.
  • Đề cao chất lượng, hiệu quả và sự đổi mới trong các hoạt động.
  • Hội nhập, hợp tác và chia sẻ.
4. Những mục tiêu cơ bản đến năm 2015,  tầm nhìn đến 2020 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
a. Mục tiêu tổng quát
- Là một trong tốp 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo các tiêu chí đánh giá chất lượng của Nhà nước, ngang tầm với các trường đại học uy tín thuộc khu vực và quốc tế.
- Là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng, trong đó một số lĩnh vực đào tạo theo hướng nghiên cứu - phát triển.
- Xây dựng Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM thành trường đại học sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia, đóng vai trò nòng cốt trong đào tạo giáo viên kỹ thuật phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của đất nước.
- Chương trình đào tạo có tính thích ứng cao, bằng cấp của Trường được công nhận một cách rộng rãi trong khu vực và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, có việc làm phù hợp và phát huy được năng lực một cách tối đa để cống hiến cho xã hội, hội nhập quốc tế.
- Nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ, khẳng định thương hiệu Nhà trường trên thị trường KHCN về lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và khoa học giáo dục nghề nghiệp.
- Tạo được ảnh hưởng tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt đối với khu vực phía Nam.
Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp, mở rộng phục vụ cộng đồng.
- Triển khai ứng dụng các kỹ thuật quản lý, quản trị đại học tiên tiến, chú trọng thực hiện đầy đủ các mục tiêu chiến lược của HEEAP và hội nhập quốc tế.

b. Các chỉ tiêu chính cần đạt
Ðến năm 2020, Trường sẽ đạt được những chỉ tiêu cơ bản sau đây:
- Quy mô đào tạo: 30.000 sinh viên (trong đó 20.000 SV hệ chính quy).
- Tổng số CBVC cơ hữu: 1.010 người.
* Về cơ cấu:
   - 764 cán bộ giảng dạy.
   - 246 cán bộ quản lý và phục vụ.
* Trình độ đội ngũ:
   - 40% có trình độ Tiến sỹ.
   - 60% có trình độ Thạc sỹ.
* Cơ sở vật chất:
   - Diện tích đất đai do trường quản lý sử dụng: 40 hecta.
   - Diện tích sàn xây dựng/1 sinh viên: 4,0 m2/1SV.
   - Tỷ lệ sinh viên chính quy ở nội trú: 20%.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 22,431

Tổng truy cập:247,489

Truy cập tháng: 22,431

Tổng truy cập:247,489

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 38969340 - Số nội bộ: 8681 / 8680

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn