Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           PHÒNG TRUYỀN THÔNG
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016
THÔNG BÁO
Về việc tuyển cộng tác viên Phòng Truyền thông
Nhằm mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nhà trường giao cho Phòng truyền thông, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Nhà trường; 
Phòng Truyền thông thông báo tuyển cộng tác viên các mảng như sau: 
1. Nhóm Phát thanh – MC:
- Yêu cầu: có chất giọng truyền cảm, khả năng đọc lưu loát/có tố chất và yêu thích dẫn chương trình; có khả năng sưu tầm hoặc biên tập bài viết.

2. Viết tin – bài
- Yêu cầu CTV viết tin: Có khả năng viết tin, bài phản ánh các sự kiện quan trọng của Nhà trường hoặc các đơn vị. Viết chính xác, đúng quy cách, diễn đạt mạch lạc .v.v. 

3. Chụp ảnh – quay phim – biên tập video:
- Yêu cầu CTV chụp ảnh – quay phim: Biết chụp ảnh, quay phim (hoặc yêu thích).
- Yêu cầu CTV biên tập video – xử lý hình ảnh: có thể sử dụng hoặc mong muốn/thích sử dụng các phần mềm xử lý ảnh, video, thiết kế.

4. Treo băng rôn – phông nền sân khấu:
- Treo băng rôn theo quy định, có trách nhiệm, nhiệt tình, có thời gian rảnh và linh hoạt được.

5. Quyền lợi & trách nhiệm của Cộng tác viên:
Quyền lợi: Cộng tác viên sẽ được tính điểm rèn luyện, điểm công tác xã hội và bồi dưỡng theo từng loại hoạt động (tính ra theo ngày công để bồi dưỡng); sinh viên có đồng phục và thẻ CTV sử dụng khi tác nghiệp; được tập huấn thường xuyên chuyên môn liên quan từng lĩnh vực.
Trách nhiệm: Sinh viên đã được tuyển chọn vào nhóm CTV có trách nhiệm cũng cấp lịch hàng tuần cho nhóm trưởng/người quản lý; kịp thời xử lý tin, bài, ảnh, video theo yêu cầu từng chương trình; làm việc có trách nhiệm, có ý thức bảo quản thiết bị tác nghiệp; không vi phạm nội quy của nhà trường (đạo đức, tác phong,…).

6. Đăng ký dự tuyển
Thông báo này gửi đến toàn thể các bạn Sinh viên để biết và đăng ký. Ưu tiên sinh viên năm nhất, năm 2. Thời gian đăng ký kết thúc: 30/10/2016.
Link đăng ký: https://goo.gl/forms/N8qp3AK8ZF9FpQWr1.
Các bạn đã đăng ký sẽ theo dõi thông báo phỏng vấn tuyển chọn qua email hoặc facebook Phòng Truyền thông https://www.facebook.com/PAMUTE/  .
Mọi chi tiết xin liên hệ cô Lê Việt Tiên, phòng A1-1105 tòa nhà Trung tâm, email: viettien@hcmute.edu.vn; điện thoại: 0985188457.
  Trân trọng./. 
Nơi nhận:                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG
     - Như kính gửi;                                                                                          (Đã ký)
     - Lưu VT; 
     -  P.TT.                                                   
                                                                                                     Nguyễn Nam Thắng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 18,825

Tổng truy cập:181,552

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 38969340 - Số nội bộ: 8681 / 8680

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn