Tác giả :

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG TRUYỀN THÔNG


1

KS. Nguyễn Nam Thắng

Trưởng phòng

(08) 38969340 (8681)
namthang@hcmute.edu.vn


2

CN. Trương Thị Kim Ngân

Chuyên viên

(08) 38969340 (8680)
nganttk@hcmute.edu.vn


3

CN. Nguyễn Thị Yến Hoa

Chuyên viên

(08) 38969340 (8682)
yenhoant@hcmute.edu.vn

4

KS. Lê Việt Tiên

Chuyên viên

(08) 38969340 (8686)
viettien@hcmute.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 6,503

Tổng truy cập:79,054

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 38969340 - Số nội bộ: 8681 / 8680

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn