Tác giả :

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG TRUYỀN THÔNG


1

KS. Nguyễn Nam Thắng

Trưởng phòng

(08) 38969340 (8681)
namthang@hcmute.edu.vn


2

CN. Lê Việt Tiên

P.Trưởng phòng

(08) 38969340 (8682)
viettien@hcmute.edu.vn


3

CN. Trương Thị Kim Ngân

Chuyên viên

(08) 38969340 (8680)
nganttk@hcmute.edu.vn

4

KS. Hà Văn Hùng

Chuyên viên

(08) 38969340 (8683)
hunghavan@hcmute.edu.vn

5

CN. Phan Thị Thanh Nhi

Chuyên viên

(08) 38969340 (8683)
nhiptt@hcmute.edu.vn

6

Ths. Phạm Khoa Thành

Giảng viên

(08) 38969340 (8684)
thanhpk@hcmute.edu.vn


CN. Lê Việt Tiên

Chuyên viên

(08) 38969340 (8686)
viettien@hcmute.edu.vn

CN. Lê Việt Tiên

Chuyên viên

(08) 38969340 (8686)
viettien@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 22,443

Tổng truy cập:247,501

Truy cập tháng: 22,443

Tổng truy cập:247,501

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 38969340 - Số nội bộ: 8681 / 8680

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn